Laagri tingimused

 1. Laagri korraldus
  1. Laager on mõeldud lastele vanuses 8-13, kes soovivad osaleda arvutimängudega seotud tegevustes.
  2. Laagri kestus on 3 päeva ning igapäevane laagriperiood on 7 tundi.
  3. Laagri ajakava, sealhulgas mängude loetelu ja tegevuste kava, edastatakse lapsevanematele enne laagri algust.
  4. Ühekordne toitlustamine (lõunasöök) on laagri hinna sees. Teised toidukorrad, nagu hommikueine ja õhtusöök, ei kuulu laagri paketti. Päeva jooksul on saadaval tervislikud snäkid.
  5. Laagri korraldajad teostavad järvelvalvet, et tagada laste ohutus laagris toimuvate tegevuste ajal.
  6. Antud lühilaagri puhul ei ole vaja linna või kohalike ametiasutuste luba, kuna tegemist on päevalaagriga.
  7. Minecraft Java versiooni konto puudumisel lisandub mängu renditasu 10€.
 2. Lapse turvalisus
  1. Laagri korraldajad teevad kõik endast oleneva, et tagada laste turvalisus laagri ajal.
  2. Igal lapsel peab olema esitatud täidetud ja allkirjastatud osalemisvorm, kus on märgitud lapsevanema kontaktandmed ja vajalikud meditsiinilised andmed (allergiad, ravimid jne).
  3. Lapsevanemad peavad veenduma, et laps järgib laagri reegleid ja juhiseid. Lapsevanemad vastutavad oma lapse käitumise ja ohutuse eest väljaspool laagri tööaega.
 3. Tasumine ja broneeringust loobumine.
  1. Lühilaagri osalemistasu tuleb tasuda enne laagri algust vastavalt korraldaja poolt esitatud arvele.
  2. Osalemistasu hõlmab laagri programmilisi tegevusi ja ühekordset toitlustamist.
  3. Tagastame raha alljärgnevatel tingimustel:

   1. kui laagri alguseni on jäänud rohkem kui 14 päeva, tagastame 100% arve summast;

   2. kui laagri alguseni on jäänud 4 – 14 päeva, tagastame 70 % arve summast;

   3. kui laagri alguseni on jäänud 3 ja vähem päevi, tagastame 50 % arve summast;

   4. kui laps haigestub enne laagrit, siis arstitõendi olemasolul tagastame 80 % arve summast

   5. kui laps lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu tervisliku seisundi tõttu, tagastame arstitõendi olemasolul 50% kasutamata jäänud laagripäevade maksumusest

   Laagrikoha eest tasutud summat ei tagastata, kui laps saadetakse laagrist koju seoses laagri kodukorra rikkumisega või kui lapsevanem soovib lapse ise enne laagrivahetuse lõppemist laagrist ära viia.

 4. Piltide kasutamine
  1. Laagri korraldajatel on õigus teha laagri ajal pilte ja videoid, mis võivad sisaldada osalevaid lapsi.
  2. Laagri korraldajad võivad kasutada neid pilte ja videoid reklaami- ja turunduslikel eesmärkidel, sealhulgas veebisaitidel, sotsiaalmeedias, trükistes jne.
  3. Kui lapsevanem ei soovi, et nende lapse pilte või videoid avalikustatakse, tuleb sellest eelnevalt teavitada laagri korraldajaid.
 5. Kliendi õigused
  1. Kliendil on õigus saada täpset ja ajakohast teavet laagri programmist, tegevustest ja toitlustamisest.
 6. Kliendi kohustused
  1. Lapsevanem peab tagama, et laps saab laagrisse õigeaegselt ning järgib laagri korraldajate antud juhiseid ja reegleid.
  2. Lapsevanem peab teavitama laagri korraldajaid eelnevalt lapse terviseprobleemidest, sealhulgas allergiatest, astmast või muudest olulistest meditsiinilistest tingimustest.
  3. Lapsevanem vastutab oma lapse isikliku vara ja esemete eest. Laagri korraldajad ei vastuta kadunud või kahjustatud esemete eest.
  4. Lapsevanem vastutab VAAL OÜ varalise kahju eest ja peab korvama kahju. ( Arvutihiir, klaviatuur, kõrvaklapid, monitorid, konsooli puldid etc)
 7. Vastutuse välistamine
  1. Laagri korraldajad ei võta vastutust varasemate terviseprobleemide, sealhulgas astma või allergiate, tagajärgede eest, mis võivad laagri ajal tekkida.
  2. Lapsevanemad kinnitavad, et laps on füüsiliselt võimeline osalema laagri tegevustes ning vastutavad oma lapse tervisliku seisundi jälgimise eest.
  3. Lapsevanemad loobuvad igasugustest nõuetest või hagidest laagri korraldajate vastu seoses laagri ajal esinevate õnnetuste, vigastuste või muude kahjudega, mis võivad tekkida lapse osalemisel laagris.
 8. Lapsele järgi tulemine
  1. Lapsevanemad peavad tagama, et laps saab laagrist õigeks ajaks järgi vastavalt laagri tööaja lõpule.
  2. Lapsevanemad vastutavad lapse järelevalve eest laagri tööaja väliselt.
 9. Laagri pidamise tingimused
  1. Laagri pidamine toimub vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.
  2. Laagri korraldajad tagavad vajalikud tervisetõendid ja muu dokumentatsiooni, mis on vajalik laagri tegevuse läbiviimiseks.
  3. Laagri korraldajatel on õigus teha muudatusi laagri ajakavas, tegevustes ja toitlustamises, teavitades sellest lapsevanemaid eelnevalt.
  4. Laagri korraldajatel on õigus tühistada laager, teavitades sellest eelnevalt lapsevanemaid.